Điểm Ca Đích Nhân Remix, Đóa Quỳnh Lan Remix, Có Duyên Không Nợ Remix, | BXH Nhạc Trẻ Remix 8/2020

1 Views
Published
Điểm Ca Đích Nhân Remix, Đóa Quỳnh Lan Remix, Có Duyên Không Nợ Remix, | BXH Nhạc Trẻ Remix 8/2020

►Nguồn Ảnh Độc Quyền BD MEDIA MUSIC
►Mod : Thu Hương
FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100029043831118
►Photo : Ngọc Long
FB : https://www.facebook.com/minhngoc.photography


►Điểm Ca Đích Nhân
Video Gốc : https://www.youtube.com/watch?v=kqEDKWKwsNE
►Đóa Quỳnh Lan
Video Gốc : https://www.youtube.com/watch?v=tnGrcIXL2Po
►Có Duyên Không Phận
Video Gốc : https://www.youtube.com/watch?v=wytp-Mdlb3M
►Lữ Khách Qua Thời Gian
Video Gốc : https://www.youtube.com/watch?v=evS1dJ6T50w
►Huynh Đệ À
Video Gốc : https://www.youtube.com/watch?v=_BZ8bmOvvG8
►Yêu Từ Đâu Mà Ra
Video Gốc : https://www.youtube.com/watch?v=1icGOMUdcqc
►Tình Sầu Thiên Thu Muôn Lối
Video Gốc : https://www.youtube.com/watch?v=Lm3UG2GXLHk
► Cố Giang Tình
Video Gốc : https://www.youtube.com/watch?v=hv3zcn_qESI
►Một Lần Dang Dở
Video Gốc : https://www.youtube.com/watch?v=smsxTBAg9Uk
►Sợ Phải Kết Thúc
Video Gốc : https://www.youtube.com/watch?v=VouydMw_xsw
►anh Tanh Niên
Video Gốc : https://www.youtube.com/watch?v=HPL74s4VPdk
►Mỹ Nhân
Video Gốc : https://youtu.be/4VdDspATq44
►Bạn Tình Ơi
Video Gốc : https://youtu.be/1sExmE0khs4

Category
Nhạc Remix
Be the first to comment